Image
Image
subHLTT
adv2
adv1
Quyết định số 68 - QĐĐĐ-2006
Views:
Quyết định số 68 - QĐĐĐ-2006
Quyết định số 68 - QĐĐĐ - 2016 V/v: Triển khai giảng dạy các học phần Tin học căn bản chương trình TCCN theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và cấp chứng chỉ "Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin"

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG TRUNG CẤP CN&QT ĐÔNG ĐÔ
 
 
 

 Số : 68/ QĐĐĐ-2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016
                                                                 

QUYẾT ĐỊNH


V/v: Triển khai giảng dạy các học phần Tin học căn bản chương trình TCCN theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin và cấp chứng chỉ "Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin"

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ

 
-         Căn cứ quyết định số 7504/QĐ-UB ngày 04/11/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội  về việc thành lập trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô;
-         Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT  ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;
-         Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/03/2014 của Bộ thông tin và truyền thông về Quy định chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.
-         Căn cứ Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày21/06/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông về Quy định tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.
-         Căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu về việc rèn luyện kỹ năng Công nghệ thông tin theo chuẩn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh nội dung và triển khai giảng dạy các học phần Tin học căn bản trong chương trình đào tạo các ngành trình độ Trung cấp chuyên nghiệp của Trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô theo Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Điều 2. Cấp chứng chỉ "Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin" cho sinh viên các ngành, sau khi đã hoàn thành các học phần Tin học căn bản theo quy định chuẩn.

Điều 3. Ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                            (đã ký)

 
Bài viết cùng chuyên mục
Kế hoạch chương trình đến hết 06/01/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 06/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 06/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 06/01/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 13/01/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 13/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 13/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 13/01/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 17/02/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 17/02/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 17/02/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 17/02/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 20/01/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 20/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 20/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 20/01/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 27/01/2013 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 27/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 27/01/2013
Kế hoạch chương trình đến hết 27/01/2013...
Kế hoạch chương trình đến hết 31/12/2012 (04/02/2013)
Kế hoạch chương trình đến hết 31/12/2012
Kế hoạch chương trình đến hết 31/12/2012
Kế hoạch chương trình đến hết 31/12/2012...
banner-side1
banner-side2
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - DdH Thái Nguyên
Học Món Việt
CĐ Sư phạm Trung Ương
Giao duc nghe
Thiết kế website bán hàng chuẩn seo
Image
Trường trung cấp công nghệ và quản trị Đông Đô
VP Trung tâm: Nhà E21, ngõ 68
Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Số 6 đầu ngõ 97
Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại
043.784.2404 - 043.574.5017
Fax:
04.6269.4185