Image
Image
Giới thiệu Hệ thống Học liệu trực tuyến trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
subHLTT
adv2
adv1
Phân công công tác tuần 4 tháng 12 năm 2019
Views:
Phân công công tác tuần 4  tháng 12 năm 2019
Phân công công tác tuần 4 tháng 12 năm 2019. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư cá nhân
Phân công tác tuần 4 tháng 12 năm 2019
Bài viết cùng chuyên mục
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2018 (02/01/2018)
Phân công công tác tuần 1  tháng 1 năm 2018
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2018
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2018. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2018 (02/10/2018)
Phân công công tác tuần 1  tháng 10 năm 2018
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2018
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2018. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2017 (30/10/2017)
Phân công công tác tuần 1  tháng 11 năm 2017
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2017
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2017. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 12 năm 2017 (04/12/2017)
Phân công công tác tuần 1  tháng 12 năm 2017
Phân công công tác tuần 1 tháng 12 năm 2017
Phân công công tác tuần 1 tháng 12 năm 2017. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 2 năm 2018 (30/01/2018)
Phân công công tác tuần 1  tháng 2 năm 2018
Phân công công tác tuần 1 tháng 2 năm 2018
Phân công công tác tuần 1 tháng 2 năm 2018. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 4 năm 2018 (02/04/2018)
Phân công công tác tuần 1  tháng 4 năm 2018
Phân công công tác tuần 1 tháng 4 năm 2018
Phân công công tác tuần 1 tháng 4 năm 2018. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2016 (04/01/2016)
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2016
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2016
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2016. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2017 (03/01/2017)
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2017
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2017
Phân công công tác tuần 1 tháng 1 năm 2017. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2014 (26/09/2014)
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2014
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2014
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2014. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2015 (28/09/2015)
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2015
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2015
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2015. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2016 (03/10/2016)
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2016
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2016
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2016. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2017 (03/10/2017)
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2017
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2017
Phân công công tác tuần 1 tháng 10 năm 2017. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2014 (01/11/2014)
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2014
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2014
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2014. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2015 (02/11/2015)
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2015
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2015
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2015. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2016 (31/10/2016)
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2016
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2016
Phân công công tác tuần 1 tháng 11 năm 2016. Cán bộ, nhân viên trong trường chú ý cập nhật lịch làm việc cá nhân trên website hoặc hòm thư...
banner-side1
banner-side2
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - DdH Thái Nguyên
Học Món Việt
CĐ Sư phạm Trung Ương
Giao duc nghe
Thiết kế website bán hàng chuẩn seo
Image
Trường trung cấp công nghệ và quản trị Đông Đô
VP Trung tâm: Nhà E21, ngõ 68
Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Số 6 đầu ngõ 97
Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại
0243.784.2404 - 0243.574.5017
Fax:
024.6269.4185