Image
Image
Giới thiệu Hệ thống Học liệu trực tuyến trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
subHLTT
adv2
adv1
Nội dung họp thứ 3 ngày 3 tháng 12 năm 2013
Views:
Nội dung họp thứ 3 ngày 3 tháng 12 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm vụ, kế hoạch, tiến độ.
♦ Nội dung họp thứ 3 ngày 03 tháng 12 năm 2013
Bài viết cùng chuyên mục
Nội dung họp thứ 4 ngày 03 tháng 04 năm 2013 (04/04/2013)
 Nội dung họp thứ 4 ngày 03 tháng 04 năm 2013
Nội dung họp thứ 4 ngày 03 tháng 04 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp thứ 4 ngày 11 tháng 9 năm 2013 (13/09/2013)
 Nội dung họp thứ 4 ngày 11 tháng 9 năm 2013
Nội dung họp thứ 4 ngày 11 tháng 9 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp thứ 4 ngày 19/03/2014 (22/03/2014)
 Nội dung họp thứ 4 ngày 19/03/2014
Nội dung họp thứ 4 ngày 19/03/2014
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin cuộc họp thứ 4 ngày 19/03/2014 trên website. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm vụ,...
Nội dung họp thứ 4 ngày 21 tháng 08 năm 2013 (23/08/2013)
 Nội dung họp thứ 4 ngày 21 tháng 08 năm 2013
Nội dung họp thứ 4 ngày 21 tháng 08 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp Tổng kết cuối năm thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013 (04/02/2013)
 Nội dung họp Tổng kết cuối năm thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013
Nội dung họp Tổng kết cuối năm thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013
Nội dung họp Tổng kết cuối năm thứ 6 ngày 01 tháng 02 năm 2013...
Họp tổng kết cuối năm thứ 3 ngày 31/12/2013 (07/01/2014)
Họp tổng kết cuối năm thứ 3 ngày 31/12/2013
Họp tổng kết cuối năm thứ 3 ngày 31/12/2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin cuộc họp tổng kết cuối năm trên website. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm vụ,...
Nội dung họp thứ 3 ngày 01/03/2016 (01/03/2016)
Nội dung họp thứ 3 ngày 01/03/2016
Nội dung họp thứ 3 ngày 01/03/2016
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 3 ngày 01/03/2016...
Nội dung họp thứ 3 ngày 04/10/2016 (04/10/2016)
Nội dung họp thứ 3 ngày 04/10/2016
Nội dung họp thứ 3 ngày 04/10/2016
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 3 ngày 04/10/2016...
Nội dung họp thứ 3 ngày 08/03/2016 (09/03/2016)
Nội dung họp thứ 3 ngày 08/03/2016
Nội dung họp thứ 3 ngày 08/03/2016
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 3 ngày 08/03/2016...
Nội dung họp thứ 3 ngày 10/03/2015 (16/03/2015)
Nội dung họp thứ 3 ngày 10/03/2015
Nội dung họp thứ 3 ngày 10/03/2015
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 4 ngày 10/03/2015 trên website. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2013 (22/11/2013)
Nội dung họp thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2013
Nội dung họp thứ 3 ngày 19 tháng 11 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp thứ 3 ngày 23 tháng 07 năm 2013 (26/07/2013)
Nội dung họp thứ 3 ngày 23 tháng 07 năm 2013
Nội dung họp thứ 3 ngày 23 tháng 07 năm 2013
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin trong buổi họp vào chiều thứ 4 hàng tuần. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm...
Nội dung họp thứ 3 ngày 26/06/2015 (26/06/2015)
Nội dung họp thứ 3 ngày 26/06/2015
Nội dung họp thứ 3 ngày 26/06/2015
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 3 ngày 26/06/2015...
Nội dung họp thứ 3 ngày 29/04/2014 (05/05/2014)
Nội dung họp thứ 3 ngày 29/04/2014
Nội dung họp thứ 3 ngày 29/04/2014
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin cuộc họp thứ 3 ngày 29/04/2014 trên website. Sắp xếp và triển khai công việc theo đúng nhiệm vụ,...
Nội dung họp thứ 3 ngày 29/12/2015 (29/12/2015)
Nội dung họp thứ 3 ngày 29/12/2015
Nội dung họp thứ 3 ngày 29/12/2015
Cán bộ, nhân viên văn phòng trường cập nhật thông tin họp văn phòng thứ 3 ngày 29/12/2015...
banner-side1
banner-side2
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - DdH Thái Nguyên
Học Món Việt
CĐ Sư phạm Trung Ương
Giao duc nghe
Thiết kế website bán hàng chuẩn seo
Image
Trường trung cấp công nghệ và quản trị Đông Đô
VP Trung tâm: Nhà E21, ngõ 68
Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Số 6 đầu ngõ 97
Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại
0243.784.2404 - 0243.574.5017
Fax:
024.6269.4185