Image
Image
Giới thiệu Hệ thống Học liệu trực tuyến trường Trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông Đô
subHLTT
adv2
adv1
Thời khóa biểu tuần 4 T6 năm 2021
Views:
Thời khóa biểu tuần 4 T6 năm 2021
Thời khóa biểu tuần 4 tháng 6 năm 2021 (từ  21/06/2021 đến 27/06/2021). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên website, đi học đầy đủ, đúng giờ
♦ Thời khóa biểu tuần 4 tháng 6 năm 2021 (từ 21/06/2021 đến 27/06/2021)

• Sinh viên các lớp tải thời khóa biểu tại đây
Bài viết cùng chuyên mục
Thời khóa biểu tuần 1 năm 2017 (03/07/2017)
Thời khóa biểu tuần 1  năm 2017
Thời khóa biểu tuần 1 năm 2017
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 7 năm 2017 (từ  3/7/2017 đến 10/07/2017). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 + 2 tháng 4 năm 2015 (27/03/2015)
Thời khóa biểu tuần 1 + 2 tháng 4 năm 2015
Thời khóa biểu tuần 1 + 2 tháng 4 năm 2015
Thời khóa biểu tuần 1+2 tháng 4 năm 2015 (từ  30/3/2015 đến 12/04/2015). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T1 năm 2018 (02/01/2018)
Thời khóa biểu tuần 1 T1  năm 2018
Thời khóa biểu tuần 1 T1 năm 2018
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 1 năm 2018 (từ  2/1/2018 đến 7 /1/2018). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục...
Thời khóa biểu tuần 1 T1 năm 2021 (06/01/2021)
Thời khóa biểu tuần 1 T1  năm 2021
Thời khóa biểu tuần 1 T1 năm 2021
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 1 năm 2021 (từ  04/1/2021 đến 10/1/2021). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T1 năm 2020 (31/12/2019)
Thời khóa biểu tuần 1 T1 năm 2020
Thời khóa biểu tuần 1 T1 năm 2020
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 1 năm 2020 (từ  29/12/2019 đến 05/1/2020). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2018 (02/10/2018)
Thời khóa biểu tuần 1 T10  năm 2018
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2018
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 10 năm 2018 (từ  01/10/2018 đến 07/10/2018). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2017 (03/10/2017)
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2017
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2017
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 10 năm 2017 (từ  02/10/2017 đến 08/10/2017). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2019 (02/10/2019)
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2019
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2019
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 10 năm 2019 (từ 30/09/2019 đến 06/10/2019). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2020 (29/09/2020)
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2020
Thời khóa biểu tuần 1 T10 năm 2020
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 10 năm 2020 (từ  28/09/2020 đến 04/10/2020). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2017 (30/10/2017)
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2017
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2017
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 11 năm 2017 (từ  30/10/2017 đến 5/11/2017). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2019 (06/11/2019)
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2019
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2019
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 11 năm 2019 (từ 04/11/2019 đến 10/11/2019). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2020 (04/11/2020)
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2020
Thời khóa biểu tuần 1 T11 năm 2020
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 11 năm 2020 (từ  02/11/2020 đến 08/11/2020). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T12 năm 2018 (05/12/2018)
Thời khóa biểu tuần 1 T12  năm 2018
Thời khóa biểu tuần 1 T12 năm 2018
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 12 năm 2018 (từ  03/12/2018 đến 09/12/2018). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T12 năm 2017 (04/12/2017)
Thời khóa biểu tuần 1 T12 năm 2017
Thời khóa biểu tuần 1 T12 năm 2017
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 12 năm 2017 (từ  04/12/2017 đến 10/12/2017). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
Thời khóa biểu tuần 1 T12 năm 2019 (04/12/2019)
Thời khóa biểu tuần 1 T12 năm 2019
Thời khóa biểu tuần 1 T12 năm 2019
Thời khóa biểu tuần 1 tháng 12 năm 2019 (từ  02/12/2019 đến 08/12/2019). Các em sinh viên chú ý theo dõi thời khóa biểu được cập nhật liên tục trên...
banner-side1
banner-side2
ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - DdH Thái Nguyên
Học Món Việt
CĐ Sư phạm Trung Ương
Giao duc nghe
Thiết kế website bán hàng chuẩn seo
Image
Trường trung cấp công nghệ và quản trị Đông Đô
VP Trung tâm: Nhà E21, ngõ 68
Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Số 6 đầu ngõ 97
Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại
0243.784.2404 - 0243.574.5017
Fax:
024.6269.4185